Vill du vara med i en redaktionsgrupp för DX-spalten i QTC?

Hans SM0IMJ efterlyser intresserade att ingå i en redaktionsgrupp för DX-spalten i QTC.
Hans SM0IMJ efterlyser intresserade att ingå i en redaktionsgrupp för DX-spalten i QTC. FOTO ur QRZ.com.

Svårigheterna att locka spaltredaktörer är att det kan kännas betungande för en enskild att kämpa med att samla ihop material varje månad till “spalten”. Jag har funderat på en variant; Varför bara en person? Varför inte ett litet team av intresserade DX-are?

Jag kan fixa en egen liten “privat” area på SSA’s medlemsforum där vi kontinuerligt kan lägga upp material och tillsammans förbättra inmatade idéer och källmaterial till små, korta, bra artiklar/bilder. Små korta tror jag är smart, men givetvis kan lite längre artiklar vara bra också. När stoppdatum närmar sig så tömmer vi månadens godis till QTC-redaktören.

För att få lagom flöde och arbetsfördelning tror jag vi behöver vara 4-5 personer. Vi kör en testperiod på ett halvår och utvärderar sedan.

Har du rätt intresse för detta, en hyfsad bakgrund inom DX och tillgång till bra källor (gärna innan det är ute via andra kanaler, alltid kul med några scope 🙂 ?
Jag har några få namn, men behöver fler.

Hör av dig (e-post), eller har Du förslag på andra namn?

Hasse/SM0IMJ

Författare: SM7DZV