Vi gratulerar SM6DED Rolf, SM5EUR Rohni och SM6IPL Roland!

SM6DED

Först ut är Rolf Brosché SM6DED i Hisings Kärra, som idag fredagen den 3 januari 2014 fyller 70 år. Rolf fick sin signal sommaren 1962 och den 31 augusti blev han medlem i SSA; numera ständig medlem nr 478. Detta QSL är från ett QSO mellan den 18-årige Rolf och Kungl. Göta Signalregemente (S2) här i Karlsborg, SL6AL, den 19 juli 1962 på 80 meter CW.SM5EUR
Denna dag för 70 år sedan föddes även Rohni Harryson, boende i Bro, 30 km nordväst om Stockholm. Rohni blev medlem i SSA den 22 december 1970, och bara 18 dagar senare utspelades ett QSO mellan SM5EUR och SL6DH som också det var en signal tillhörande Kungl. Göta Signalregemente (S2) i Karlsborg! Sändare var en kristallstyrd 2 x EL84, 10 watt till en W3DZZ-antenn på 40 meter CW.
SM6IPL
Äntligen får jag en chans att gratulera en lokal jubilar som fyller 60 år, tillhörande Lake Wettern DX Group, nämligen Roland Lagerström, SM6IPL, boende i Mölltorp i Karlsborgs kommun. Roland dyker upp i E:22 1979 (Televerkets callbok kallades så på den tiden) som SM7IPL i Gamleby, Kalmar län. Roland lät senare signalen löpa ut, men återfick den 2008, nu som SM6IPL, Moholm. Roland är mycket intresserad av gamla rör och VHF och antenner. Ovanstående QSL har jag fått låna av SM6CTQ Kjell och är från ett QSO med Roland i maj 2013 då han var mobil i distrikt 4 – ruta JP61un på 770 meters höjd. Klicka på QSL-kortet så ser ni tydligare hans ändamålsenliga fordon med fantastisk mobilantenn! Vi kommer senare idag med tårta och en smärre överraskning Roland!

Grattis till alla tre jubilarer!

Författare: SM6JSM