Välkommen att köra SKD – 26 juni 2021

Lottas ut: Begali Spark handpump.

Välkommen att köra Straigh Key Day – SKD

Du har väl hållit i träningen med handpumpen? Nu dags igen för SKD. Detta är ingen contest utan ett tillfälle att verkligen ta ut svängarna och köra telegrafi-QSO i behaglig takt med handnyckel/handpump. Tävlingsmomentet är att köra den vackraste telegrafin! I år kan du dessutom vinna en fin Begali Spark telegrafinyckel.

När? 26 juni 2021 kl. 0800 – 2200 UTC, Midsommardagen.
Var? På kortvågsbanden; 3540-3580, 7020-7040, 10105-10125 och 14050-14070 (KHz).
Ropa gärna på samlingsfrekvenserna 3555, 7035, 10125 samt 14055 KHz. Deltagarna uppmanas till trafik på 7, 10 och 14 MHz för att ge våra icke-skandinaviska deltagare större möjligheter till QSO med oss i Skandinavien.
Hur? Endast CW / telegrafi med handpump (nyckel).
Betyg: I din logg, ska du bedöma motstationernas handstil enligt en skala 1,0-5,0, ju högre betyg, ju vackrare – enligt din mening. Slutbetyget beräknas så här (av loggrättaren): Minst fem betyg krävs för att komma med i listan. QSO. Sammanlagda QSO-betygsumman delas sedan med antalet erhållna betyg. Maxbetyget är alltså 5,0.
En Begali Spark handpump kommer att lottas ut bland deltagarna. 1 lott per deltagare. Minst 5 godkända QSO skall genomföras och logg måste sändas in i tid. Tips, kör några extra QSO för att vara säker.
Loggar: Loggutdragen skall innehålla tre detaljer: •Egen anropssignal •Körd motstation •Betyg på denna motstations telegrafistil. Läsbara loggkopior duger bra.
Loggarna skall vara insända senast en vecka efter trafikdagen.
Bifoga gärna kommentarer och foton. Berätta om dina upplevelser under SKD.
Sänd loggarna med e-post, till skd@scag.se
SKD-managern kan då enkelt kvittera loggen!

73 de styrelsen i SCAG

Länk=Klicka

 

Author: SM5YRA