Ulf SMØKFR och Ulf SM5CFH 70, Johan SA7CMZ 40 och Robert SA5BSR 30 år

Tisdagen den 8 december 2015 firar vi fyra medlemmar:

75 år fyller Ulf Ståhle, SMØKFR. Han blev medlem den 3 april 1979 som SMØ-6488, men strax därefter fick Ulf sin signal. Vallentuna har varit hemma-QTH hela tiden sedan 1979, även om Ulf flyttat från centrala till norra delen av Vallentuna. QSL-kortet är från ett QSO med Olof SM5VC den 6 januari 1983 på 80 meter CW.

KFR_m 83

Kjell Diffner, SM5CFH, fyller även han 75 år. När han blev medlem sommaren 1961 bodde han i Domnarvet, strax nordost om Borlänge. På våren 1965 flyttade Kjell till Västerås där han fortfarande bor, även om han där bott på minst fem olika adresser. Sedan den 19 december 2007 är Kjell Ständig Medlem #441. QSL-kortet har vi fått av Ingemar SM6CMU, som den 10 september 1961 hade QSO med Kjell på 40 meter CW. Kjells sändare var en EL 83.

CFH_m 61

Johan Rametsteiner, SA7CMZ, fyller 40 år. Den 19 juni 2014 skrev han upp för Lars SM7GMI och den 26 juni fick Johan sin signal och blev medlem. Detta rapporterades i QTC nr 7/8 och i SSA-bulletinen vecka 27 2014. Johan bor i Staffanstorp som ligger en dryg mil öster om Malmö.

Robert Söderholm, SA5BSR, fyller 30 år. Han skrev provet den 9 mars 2011 och den 25 mars blev Robert medlem och fick sin signal. QTC nr 5 och SSA-bullen vecka 13 2011 offentliggjorde detta. Robert bor en kilometer väster om Arkösund som ligger närmare fem mil öster om Norrköping och tre mil söder om Nyköping (fågelvägen). Inga QSL har ännu hamnat i arkivet från Johan eller Robert.

Vi hurrar för Ulf, Kjell, Johan och Robert!

Författare: SM6JSM