Torgny SMØBWM 70 år 29 juni 2015

Idag är det den 29 juni 2015 och vi har en jubilar att fira: SMØBWM, Torgny Lindblad, som fyller 70 år. Han gick med i SSA på nyåret 1961-62. På den tiden bodde Torgny i Trollhättan. Tidigt 1971 flyttade han till Enskede (till den stadsdel som idag heter Enskededalen) och på hösten samma år till Spånga (till Rinkeby närmare bestämt). 1973 flyttade Torgny till Borlänge och blev SM4BWM under nästan ett år. 1974 blev det Rinkeby igen; 500 meter sydväst om förra Rinkebyadressen. Ett år senare, i december 1975, meddelade Torgny att han hade flyttat till Järfälla, och där har han förblivit allt sedan dess; från 1982 på nuvarande adress. Vi bodde nästan grannar ett par år i början av 90-talet, då jag själv bodde på Astrakangränd, 700 meter öster om Torgny.

BWM_m foto

Fotot här ovan är från början av 60-talet (Trollhättan) och har på outgrundliga vägar hamnat i arkivet efter att ursprungligen bifogats ett QSL till SM5QD (mest känd som SM7QD). På baksidan skriver Torgny: TX: Geloso VFO/PA 807 inpt 80 w. Ant: multiband (OH1NE se CQ nr 8/61). RX: MKL-940A ombyggd med bl.a. Q-mult., prod.det., AVC typ Drake 2 B ex xtal-kalibr. Bug: typ ARRL-Handbook.

BWM_m 63

Detta QSL är resultatet av ett QSO mellan Torgny och SM5SSA (detta var innan distriktssiffran Ø infördes och även innan klubbsignalerna fick SK som prefix). 13 oktober 1963 var datumet och bandet 80 meter fone. Om ni klickar på kortet får ni en massa information om Trollhättan och kanalen.

Ett stort grattis till Torgny!

Författare: SM6JSM