Stig SM6BVJ 97, Rune SM5WS 94, Sture SM3EWZ 75, Ebbe SMØEPM 70 och Robert-Gunnar SMØKCR 60 år

Tisdagen den 26 april 2016 har vi hela fem personer som vi gratulerar extra mycket:

SM6BVJ 51

Stig Skogsberg, SM6BVJ, fyller 97 år! Han är vida känd som ”badmästar’n” eftersom han uttytt sin signal som SM6 Badar Varje Jul. Mästare var han även i det civila: ”Brandmästare”. Det framgår av QSL-kortet här ovan som är från den 24 juli 1951 efter ett QSO med SM5AFB Klas-Rune. QTH anges som ”Brandstationen, Trollhättan”. Stig blev lyssnarmedlem i SSA redan 1949 som SM6-1695. Han var även en tidig medlem i det efter andra världskriget bildade FRO; nr 447. 1956 flyttade familjen till Närkes Kvarntorp, som idag bara heter Kvarntorp och ligger c:a en mil söder om Örebro, en mil öster om Kumla och en mil nordost om Hallsberg. 1972 flyttade de till Kumla, men nu på äldre dar är det Trollhättan som gäller igen. Ständig Medlem #126 är Stig sedan den 22 december 1999.

SM6BVJ 1953

Jag tycker mycket om ovanstående bild på Stig och hans XYL Silva från december (?) 1953 som vi fått från Gunnel SM6WXL. Bröllopsfotot på väggen, radioutrustningen, klockspelet med stearinljus, cigarren och fåtöljen är verkligen tidstypiska. Gunnel berättar även att Stig deltog som frivillig i finska vinterkriget och varit på återträffar flera gånger i vårt grannland. Klicka på bilden för bättre skärpa!

WS 83

94 år fyller Rune Cedermark, SM5WS, Järfälla. Rune blev lyssnarmedlem SM5-1402 i slutet av 40-talet, och 1949 fick han signalen SM5WS. Rune bodde i Bromma vid denna tid och var anställd i SAS. Jag tror att han var stationerad i i Rio de Janeiro, Brasilien, mellan 1957 och 1964. Helt klart är emellertid att han sommaren 1964 flyttade till Meteorvägen i Skälby (numera ingående i Järfälla), en adress han därmed innehaft i över 50 år. Som sig bör var Rune medlem i ”The SAS-ABA Radio Gang” som det hette till en början; senare ”Sändareamatörsektion av SAS-klubben”. QSL-kortet är från julafton 1983 då Rune hade QSO med Lars SM6FPZ på 80 meter SSB. Rune är Ständig Medlem #285 sedan den 27 november 2002.

EWZ 72

75 år fyller Sture Blom, SM3EWZ. Han är enligt Televerkets Radiobyrå född i Ström, en ort som numera inte finns på kartan! Enligt boken “Sverige från A till Ö” låg Ström på gränsen mellan Jämtland och Ångermanland; kändare orter idag är Strömsund och Näsviken. Den 8 september 1971 fick Sture sin signal och den 25 september 1972 hade han ett mobilt QSO i  Östersundstrakten med Anders SM3GT på 144 MHz FM, vilket framgår av ovanstående QSL. På Luciadagen samma år blev Sture medlem i SSA. Den 5 februari 1981 meddelade Sture att han flyttat till Brunflo, knappt två mil sydost om Östersund. Sedan minst 25 år tillbaka bor Sture i Dvärsätt som ligger strax söder om Krokom och nästan två mil nordväst om Östersund.

EPM 70

Ebbe Kvist, SMØEPM, Vällingby, fyller 70 år. Den 6 oktober 1969 fick han sin anropssignal och tre veckor senare var han medlem i SSA. Ebbe tycks ha bott i Vällingby/Hässelbytrakten hela tiden (sedan 1969) förutom en period i början av 70-talet då han hade en adress i Uppsala. Enligt Televerket var han dock ursprungligen född i Malmö. QSL-kortet kommer från ett QSO med SKØTM den 17 januari 1970 på 80 meter CW. Operatören på TM hette Bertil. Den 26 november 2002 blev Ebbe Ständig Medlem #277.

KCR 09

En av våra absolut flitigaste operatörer heter Robert-Gunnar Rönndalen, SMØKCR, som fyller 60 år idag. Han fick sitt T-certifikat #14864 utskrivet den 21 juni 1979, och bara 6 dagar senare blev han medlem i SSA. Robert älskar specialsignaler och förutom att han använder sina egna flitigt är han gärna med och kör så det ryker när vi firar någonting, t.ex. jubiléer och evenemang. Kortet här nedan är från unionsupplösningen 2005 då Robert använde detta vackra kort:

KCR_e 05

Vad jag kan se har han “alltid” (d.v.s. från 1979) bott på Kometvägen i Täbystadsdelen Grindtorp (numera på 11:e våningen!); bara 500 meter från det stora köpcentret Täby Centrum. Robert-Gunnar har varit provförrättare för PTS och är det fortfarande för SSA och har varit lokalt radiotrafikansvarig i SKØMT (TSA). Sedan 2012 är han Ständig Medlem #612. QSL-kortet med bild på Robert-Gunnar är ett av hans nyaste, och är resultatet av ett QSO på 10 och 14 MHz CW med Hasse SM6CVX när han var på Papua New Guinea och körde som P29VCX den 2009.

Vi gratulerar hjärtligt våra fem födelsedagsfirare Stig, Rune, Sture, Ebbe och Robert-Gunnar!

Författare: SM6JSM