Steven SAØCEZ 60, Tomas SM3WMU 40 och Pontus SAØBKL 20 år

Idag, måndagen den 1 juni 2015, firar vi en 20-åring, en 40-åring och en 60-åring:

Vi börjar som sig bör med Steven Sorenson, SAØCEZ, Järfälla, som fyller 60 år. Sin signal fick han den 26 februari 2013, då Steven konverterade sitt amerikanska certifikat ADØBW (West Fargo, North Dakota) till ett svenskt. Steven är en av de första som får QTC endast via hemsidan! Jag ser på QRZ.com att han använder eQSL, så jag lär inte hitta något kort i arkivet – varken nu eller senare.

WMU_m 00

Ovanstående QSL kommer från vår idag 40 år gamla medlem Tomas Vikman, SM3WMU. Han blev medlem som SM3-7955 på våren 1997 och fick sin signal ett par månader senare. Tomas var en av de allra första som nappade på möjligheten till specialsignal och bokade SM3D redan den 19 oktober 1999; första dagen det var möjligt. Senare har han utökat med ytterligare två signaler. Tomas är nämligen mycket aktiv i större contests. År 2007 ställde han upp som styrelseledamot i SSA; en post han innehade till och med årsmötet nyligen i Lysekil; dvs. under åtta år. Tomas är en glad och positiv person. Det enda “konstiga” med honom är att han verkar önska att vintern skulle vara året om, men ingen är perfekt. Tomas är Ständig Medlem #47 sedan den 17 december 1998. Bjästa heter QTH:t och ligger 600 meter från E4:an; cirka 1,5 mil sydväst om Örnsköldsvik. QSL-kortet är från ett QSO med Urban SM5BTX (SK 2011) den 6 januari 2000 på 80 meter SSB.

Pontus Rylander, SAØBKL, Norrby, fyller 20 år. Den 27 januari 2010 avlade han provet för Johan SMØTSC, och endast två dagar senare innehade han licens och anropssignal. Pontus blev naturligtvis medlem i SSA samtidigt. Hans adress vållar bekymmer, både för Google Earth och Hitta.se, men jag dristar mig till att gissa att Pontus bor strax norr om Handen i Haninge kommun. Inget QSL har funnit sin plats i vårt arkiv ännu.

Ett stort grattis till Steven, Tomas och Pontus!

Författare: SM6JSM