Sten SM2SXT 75 år + 60-årigt QSO från Monaco

Torsdagen den 28 maj kan vi fira Sten Fällman, SM2SXT, Vännäs. Han fick sitt T-certifikat #71354 den 18 oktober 1988, och har bott på samma adress allt sedan dess. Postadressen är Vännäs, men faktum är att Sten bor dryga två mil nordost om Centrum. Skriv in SM2SXT i SM Callbook och klicka sedan på “Karta” och därefter på “Street View” till vänster. Ni ser då Stens antenn höja sig över skogen! Inget QSL från SM2SXT i arkivet, så jag visar upp  nedanstående intressanta QSL i stället.

3A2AW 55

Detta QSL är bekräftelsen på ett QSO den 28 maj 1955, exakt 60 år sedan, mellan 3A2AW och Sven SM5VW. Förutom att stationer i Monaco var relativt ovanliga på den här tiden, så är det mest intressanta att även på “The Sunny Beach of Monte Carlo” var det en svensk bakom rattarna, SM5ARP Carl Åbom. Enligt QSL-kortet (klicka på bilden) bodde han där mellan 1953-1955. Carl är Silent Key sedan länge, och senaste adress vi hade på honom var Enskede.

Ett stort hurra för Sten på födelsedagen!

Författare: SM6JSM