Stefan SA7BOH 70, Lars SM3ORA 60 och Loic SM5VFE 40 år

Lördagen den 5 mars 2016 firar vi tre av våra medlemmar som fyller jämna år:

Stefan Aurich, SA7BOH, fyller 70 år. Den 12 oktober 2010 fick han sin anropssignal och blev samtidigt medlem i SSA, vilket meddelades i QTC nr 11, 2010, och SSA-Bulletinen vecka 43. Stefan har en tysk anropssignal, DL7AS. QTH är den lilla byn Rosenfors (280 inv) som ligger i Hultsfreds kommun mindre än en halvmil sydost om Målilla.

60 år fyller Lars Roos, SM3ORA, Näsviken. Den 7 juli 1983 fick Lars sin signal, T-certifikat #18900, och den 31 oktober samma år blev han medlem i SSA. Lars bodde vid denna tidpunkt i Trelleborg. I vårt register ser man att Lars bott på minst sex olika adresser i Trelleborg, och däremellan bott i SM3 på fyra olika orter: Iggesund, Ilsbo, Hudiksvall och Näsviken. Trelleborg verkar dock vara den fasta punkten i tillvaron, så snart får vi väl ändra i registret igen, hi. Inga QSL-kort från Stefan och Lars i arkivet – ännu.

VFE 04

Loic Furbo, SM5VFE, 40 år idag, har även han hunnit flytta inom landet ett par gånger. När han den 27 december 1993 fick sitt T-certifikat #373429 utskrivet bodde han i Märsta (vid Arlanda). Därefter har han bott i Linköping, Söderhamn, Gävle och nu strax utanför Karlholmsbruk i Tierps kommun. QSL-kortet kommer från ett QSO med Börge SMØEBP (SK 2005)  på 80 meter USB, den 13 juni 2004, när Loic var SM3:a.

Vi gratulerar våra födelsedagsfirare hjärtligt!

Författare: SM6JSM