SSA:s hedersnål och diplom utdelat till nobelpristagaren i kemi

SSA:s ordförande Tore Andersson, SM0DZB lämnar över diplom och hedersnål till W.E. Moerner WN6I
SSA:s ordförande Tore Andersson, SM0DZB lämnar över diplom och hedersnål till W.E. Moerner WN6I. I Bakgrunden Lennart Pålryd SM5AOG.

— Text och bild Teemu S. Korhonen SMØWKA —

I lördags, den 6:e december, träffade SSA:s ordförande Tore Andersson SM0DZB, kassören Lennart Pålryd SM5AOG samt Teemu S. Korhonen SM0WKA nobelpristagaren  W.E.Moerner WN6i och hans fru Sharon. Mötet ägde rum på Grand Hotel i Stockholm där  W.E. bjöd in till sitt hotellrum med utsikt mot kungliga slottet.

Vi fick möjlighet att sitta ner en bra stund och prata om amatörradio, något som ligger W.E. varmt om hjärtat. Han berättade om hur amatörradion hjälpte honom att få bättre förståelse under hans grundforskningstid som ledde fram till Nobelpriset, något han även berättat om i P1, i programmet Vetandets Värld.

diplom2_high
Uppställda för fotografering med Stockholms slott i bakgrunden: Fr.v. Tore SM0DZB, W.E. WN6I, Sharon N6MWD och Lennart SM5AOG

Det visade sig även att Sharon hade tagit amatörradiocertifikat med anropssignalen N6MWD och att paret hjälpts åt för att hon skulle klara av sitt CW-prov. På väg i bil till Sharons CW-prov hade W.E. med en morsepaddel, fastspänd på benet, sänt telegrafi samtidigt som han körde bil för att Sharon skulle få öva så mycket som möjligt inför provet.

Engagerade i nödkommunikation
Paret har varit mycket delaktiga med nödkommunikation i deras lokala county ända sedan 80-talet, och de har tillsammans med andra radioamatörer hjälpt till med nödsamband vid stora jordbävningar och skogsbränder i Californien. Sharon särskilt har intresserat sig för detta och under många år varit koordinator för nödsambandet i deras lokala county. Paret berättade om en skogsbrand som de hjälpt till vid och tvingats sova i skogen i tjock rök.

W.E. blev mycket glad när SSA tilldelade honom SSAs hedersnål och han tackade SSA och alla medlemmarna för detta. W.E. beklagade att hans tid för amatörradio tyvärr blivit mycket begränsad på grund av forskningen, men att amatörradio verkligen var något han brann för och det märktes!

Författare: SM7DZV