SSA vill ha kontakt med dej som vill ingå i arbetsgrupp om EMC-problem

Mätmottagare kurva på LED-belysning

Bild från en mätning av en LED-belysning, som var ca 50 dB över gällande gränsvärde, och således orsakade starka störningar på radiomottagare.

Ursprungligen publicerat 29 maj 2014
Som uppmärksamma läsare noterat har SSA under det senaste året genomfört mätningar och då hittat elapparater som vållat EMC-störningar långt utanför tillåtna värden. SSA har i dessa fall anmält produkterna till Elsäkerhetsverket, som ingripit med säljstopp.
Nu går SSA ett steg vidare genom att tillsätta en arbetsgrupp för att bevaka EMC-området. Medlemmar som vill delta i detta arbete uppmanas ta kontakt med SSA:s ordförande Tore Andersson SM0DZB.

– Flera medlemmar har önskat att vi skall fortsätta med detta jobb men också att vi skall bredda arbetet med EMC-frågorna, säger Tore SM0DZB. Styrelsen beslöt därför vid senaste styrelsemötet att vi skall inrätta en arbetsgrupp med uppgift att jobba på bredden med EMC-frågorna.

Tore enspaltare_Höger_IMG_6073
– SSA vill ha kontakt med dej som är intresserad och beredd att ingå i vår nya EMC-arbetsgrupp, säger SSA:s ordförande Tore Andersson SM0DZB
FOTO: Erik Nyberg SM7DZV

Beslut om standard för EMC fattas ofta i internationella fora
– Vi behöver öka vår aktivitet när det gäller hur Sverige skall agera i olika organ som fastställer EMC-standard för el-produkter. Standards för EMC avgörs inom EU eller inom andra internationella organ. Därför behöver vi också delta i IARU:s arbete med EMC-frågor.
– Det är få andra radioanvändare som använder HF-frekvenserna och med så låga signalnivåer som vi radioamatörer. SM0EPX har tagit kontakt med flera andra radioanvändare i syfte att göra gemensam sak i agerandet kring EMC-frågor. Det kan bl.a. gälla kunskapsutbyte.

SSA söker medlemmar som vill delta i arbetet
– Vi söker nu medlemmar som är beredda att ingå i EMC-arbetsgruppen. SSA har också fått förfrågan från IARU Region 1 om vi har någon medlem som kan delta i IARU Region 1:s arbete med EMC-frågorna.

Intresseanmälan
Du som är intresserad att delta i den nya arbetsgruppen kan kontakta SSA:s ordförande via e-post.

Läs mer om EMC-frågorna i kommande QTC
Mer om EMC-frågorna kommer i QTC nummer 6, som delas ut i brevlådorna i början av kommande vecka  (23/2014).

Länk till Elsäkerhetsverket
I spalten längst till höger hittar du avdelningen “Är dina elprodukter säkra” och där under en förteckning över de senaste försäljningsförbuden. Klicka här för att komma till Elsäkerhetsverket.


//Erik SM7DZV
nyhetsredaktör

Författare: SM7DZV