Solveig SA5YLR 70 och Kim SA4BAZ 30 år

Torsdagen den 22 januari 2015 har vi två jämnt fyllande medlemmar att fira:

Solveig Samuelsson, SA5YLR, fyller 70 år. Hon fick sin signal och blev SSA-medlem den 18 mars 2009, då boende i Norrköping. I november 2010 meddelades flytt till Mantorp, drygt sex mil sydväst om Norrköping. Solveigs OM är Rolf SM5YSO.

BAZ_a 10

Kim Hagenfeldt, SA4BAZ, Örebro, fyller 30 år. Han blev lyssnarmedlem SM4-8237 den 30 oktober 2007, och den 29 april 2008 blev Kim tilldelad signalen SA4BAZ, vilket kungjordes i QTC nr 6 2008. Kim har även bott i Glanshammar ett par perioder. Vi har glädjande nog ett QSL i arkivet och det är tack vare Leif SM5FWW som överlämnat en stor del av sin QSL-samling till vårt arkiv. Leif och Kim hade ett QSO den 21 november 2010 på 80 meter LSB.

Ett stort grattis till Solveig och Kim!

Författare: SM6JSM