Snart kör vi årets jultester!

SSA inbjuder till våra traditionella, svenska tester.

HF CW pass 1: Juldagen 25 december 0800-1000 UTC.
HF CW pass 2: Annandag Jul 26 december 0800-1000 UTC.

Nya regler! Så läs gärna på de uppdaterade reglerna här.
De gamla på SM3CER:s contestsajt gäller inte längre.

Loggprogram. SSA jultest är lite speciell i och med att man sänder både löpnummer och ett ord/kryptogrupp på 5 bokstäver. Program som sedan tidigare stödjer SSA Jultest är Log4U och TR-log (dos-versionen). Ett modernare program är DxLog och till detta finns en definitionsfil för SSA jultest att ladda hem. Läs mer: DxLog i Jultesten

Resultat. Förra årets resultat finns här: 2018 års resultat. Tidigare års 1996-2017 resultat finns fortfarande på SM3CER:s contestsajt (som inte längre uppdateras).

På högre frekvenser. Vill man fortsätta med jultest fram till lunch på annandan så kan man köra CW och SSB på VHF 144 och 432 MHz. Testen går den 26 december 08 – 11 UTC  för 144 och 432 samt 11 – 12 UTC för 1296 MHz. Testmeddelande rapport, löpnummer och lokator. Lite mer info här på VHF-testsidan och regler här.

Lycka till med hälsningar från Ingemar SM5AJV och Jan SM4HFI.

Författare: SM6ZEM