Senaste nytt kring 70MHz

Som jag nämnde i ett inlägg från IARU-mötet, har IARU genom Dave, EI3IO, lagt in ett förslag till CEPT WG FM om att European Common Allocation table (ECA) och footnote EU9 skall uppdateras med att amatörradio sekundärt kan tilldelas spektrum i bandet 69,9 till 70,5MHz.

SSA hade lämnat in ett förslag och var närvarande på det förberedande mötet hos PTS inför WG FM. SSA föreslog att PTS skulle stödja IARU’s förslag och på mötet fick jag besked från PTS att de skulle ställa sig neutrala till IARU’s förslag, men alltså inte rösta emot trots att det idag finns användare i det avsedda bandet. Dessa användare är också orsaken till att man endast tilldelar lokala och tidsbegränsade tillstånd vid speciella tillfällen. PTS ser inte att man kan tilldela några nationella frekvenser i dagens läge.

IARU-förslaget godtogs på WG FM-mötet (13 för och 3 emot) och ändringen i ECA table kommer genomföras i februari 2015. Eftersom användningen av 70MHz bandet sjunker bland existerande användare, samt försvaret inte verkar se några större problem till samexistens med amatörradio, borde en tilldelning till amatörradio kunna ske även i Sverige på sikt. Detta blir något SSA kommer ha på agendan vid framtida möten med PTS.

73′ /Mats, SM6EAN

Författare: SM6EAN