Regler för repeaterstyrning från och med 1 januari

Publicerat 2014-12-30. Uppdaterat 2014-12-31 klockan 17:44
Gunnar SM4IHY påminner om regler för repeaterstyrning som beslutats inom IARU och som gäller från 1 januari 2015. Här en länk till Fura i Umeå som reder ut begreppen.

Vi har varit i kontakt med SSA:s repeaterfunktionär Urban SM5OXV som förklarar att det som hänvisas till i sammanställningen är konsekvenser av ett beslut som fattades vid ett möte i Sydafrika. Där sades det att alla skulle ha bytt till CTCSS subtonsöppning tills i dag (2014-12-31).

– Det handlar om SSA:s  norm,  som bygger på IARU:s riktlinjer för repeaterar, betonar Urban. Observera att inte är en lag. Normen ska mer ses som riktlinjer.

– På nästa möte i Wien ändrades beslutet till att vi (IARU) skulle uppmana (befintliga repeaterägare) att byta till subtonsöppning, samt att alla nya från och med 2015-01-01 skulle ha det, säger Urban SM5OXV. I dag kan man öppna knappt en tredjedel ca 100 av våra repeaterar med subton men även 1750 Hz. En del har DTMF och cirka 25 kräver subton hela tiden.
– Vi återkommer inom kort med en mer fullständig redovisning.

Författare: SM7DZV