Rätt uppgifter på SM-Callbook?

SM6GT/Anders, vill uppmärksamma oss på att du bör se över dina medlemsdata och vid behov korrigera.

Det händer till exempel ganska ofta att medlemmar byter mejladress och därför går miste om ett och annat.

Gå in på ssa.se och slå in din signal i SM-Callbook och kontrollera.

Vill du skicka in ändringar måste du först gå in via LOGGA IN uppe till höger och när det är gjort klicka på Medlem under Adressändra på din sida.

Om du inte är medlem kan du skicka in till kansliet på adressen hq@ssa.se, så ändrar dem dina uppgifter.

Author: SM5YRA