RAEM International HF Contest CW 2013

Följande tips har inkommit från Mats SM6LRR (RM2D):
RAEM Ernst Krenkel

Som slutkläm på firandet av Ernst Krenkels 110-åriga födelsedag föreslår jag att så många SM-stationer som möjligt tar och laddar för RAEM Contest, som detta år går den 29 december mellan 00-12 UTC. Alltså på en för Sveriges del betydligt mer angenäm tidpunkt än som vanligt mitt i julfirandet.

Årets regler återfinns här: http://raem.srr.ru/contest/raem_2013/rules_eng_2013.php

RAEM är skoj med tanke på att testmeddelandet är litet mer komplicerat och oförutsägbart än 59914 etc.

Man sänder sin position enligt mönstret: RW9HZZ sänder “001 57N85O”: 001 är QSO nummer, 57N and 85O är latitud och longitud (Då Ernst Krenkels modersmål var tyska så blir således öst (east) ersatt med O (Ost).

Alltså enbart löpnummer och position. Inget 599 innan.

En speciell mycket fin plakett utdelas för högsta poäng i Skandinavien. Denna plakett har sponsrats av RW0BG, Viktor, från den nordliga gruvstaden Norilsk. SE6Y vann denna plakett 2010 och 2012. SM0A vann den 2011. Den pryder vilket schack som helst så se till att ladda slutsteget och trimma antennerna inför RAEM!

Årets test kommer nog bli ganska aktiv med tanke på Rx110RAEM signalerna som kör i den.

Författare: SM6JSM