Radiomuseet Göteborg – Amatörradioutrustning till salu

Radiomuseet har som gåvor tagit emot amatörradioutrustning från avlidna radioamatörer. Vissa apparater har ställts ut i museets lokaler, medan andra ska säljas till i första hand Radiohistoriska föreningens medlemmar.

Försäljningen ska gå till så, att de olika objekten annonseras i Nyheter från Radiomuseet. Se nedan. Spekulanter har möjlighet att ge bud på objekten under en viss tid, som specificeras i annonsen. Objekten har åsatts ett lägsta bud. Buden ska skickas till Radiohistoriska föreningen, Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2, 417 55 Göteborg eller till info@radiomuseet.se.  Ange om budgivaren är medlem i Radiohistoriska föreningen.

Efter anbudstiden informeras budgivarna om budgivningen. Om ett objekt bara fått ett enda bud, säljs objektet till budgivaren. Om ett objekt fått flera bud, kommer objektet att auktioneras ut mellan de aktuella budgivarna.

Medlemmar i Radiohistoriska föreningen favoriseras vid försäljningen på så sätt, att priset rabatteras med 15 %. Icke-medlem har möjlighet att gå med i föreningen innan budgivning.

Apparaterna säljs i befintligt skick. Radiohistoriska föreningen ansvarar inte för funktion eller tillbehör. Detaljerad specifikation kan fås från ex-vis www.rigpix.com eller Google.

Köparen ska hämta sin vara på Radiomuseet. Radiohistoriska föreningen ordnar inte med transport. Betalning görs vid avhämtningen på museet.

Följande apparater ska säljas:

Anbudstiden avslutas den 16/11 2020

Tack SM6EHL/Martin för informationen!

Author: SM5YRA