QTC nummer två är en tjockis!

Våra trogna och nytillkomna medarbetare har bidragit med att utveckla QTC och göra tidningen allt mera läsvärd. Den tilltagande strömmen av material som kommer in till redaktionen ger oss anledning att utöka antalet sidor i det här numret. Läs bland annat om detta:Tryckeriet meddelar att de råkat ut för ett missöde som försenar tidningen något. För att alla ska få sin QTC utan dröjsmål lägger vi redan nu ut den i PDF-version för medlemmarna.

Trevlig helgläsning!

Författare: SM6ZEM