PTS totalsågar digitalradioutredningen

Skärmdump ur Ny Teknik 2015-03-24

Ny Teknik rapporterade i förrgår om att PTS totalsågar utredningen om DAB-radio.

Tidningen skriver:

“Den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen är obönhörlig i sin kritik av digitalradioutredningen. Det finns ingen efterfrågan på digital ljudradio med DAB-teknik. “Fortsätt med analog rundradio på FM-bandet”,  säger PTS.”

Det är i myndighetens yttrande över DAB-radioutredningen som sågningen sker. PTS skriver att utredningen inte tagit hänsyn till teknikutveckling och efterfrågan och att faktaunderlag saknas. Myndigheten menar också att det inte finns någon alternativ användning av FM-bandet. Skulle ljudradion flyttas från 87,5 – 108 MHz till frekvensebandet för marksänd digital radio 174 – 240 MHz skulle det nuvarande FM-bandet stå outnyttjat samtidigt som andra digitala sändningar skulle trängas undan.

Läs hela rapporteringen i Ny Teknik. Klicka på länk i ingressen.

Författare: SM7DZV