Priser i SOCWA igen nästa år – SCAG-medlemmar får egen dragning

SM3AHM Karl-Erik I Ås nordväst om Östersund samlade ihop 2291 QSOn i SOCWA 2013 och vann ett av de två förstapriserna - en  Elecraft KX3.
SM3AHM Karl-Erik I Ås nordväst om Östersund samlade ihop 2291 QSOn i SOCWA 2013 och vann ett av de två förstapriserna – en Elecraft KX3.

Nästa år, 2015, kommer priserna tillbaka i SOCWA, Scandinavian Open CW Activity. Telegrafiprojektet kommer att genomföras med samma regler som förra året, 2013, men med ett viktigt tillägg: SCAG-medlemmar som deltar i SOCWA 2015 kommer att få delta i en extra vinstutlottning. Priserna i denna kommer från SCAG.  Syftet med SOCWA är att stimulera många radioamatörer att köra mycket telegrafi. 

Kjell Nerlich SM6CTQ, ordförande för SCAG Scandinavian CW Activity Group.
Kjell Nerlich SM6CTQ, ordförande för SCAG Scandinavian CW Activity Group.

Deltagarna i SOCWA 2015 kommer att, liksom förra omgången, delta i två dragningar: en som baseras på antalet godkända och bekräftade QSOn och en dragning där varje deltagande callsign har en lott. Medlemmar i SCAG, Scandinavian CW Activity Group, som deltar i SOCWA 2015, kommer dessutom att få delta i en extra utlottning. Priserna till SCAG:s medlemsaktivitet kommer från SCAG och minskar  inte vinstvärdet för de två ursprungliga utlottningarna. Men ju fler  SCAG-medlemmar som deltar desto större blir vinstvärde i de två första dragningarna.

Minskad aktivitet under 2014
SOCWA, Scandinavian Open CW Activity har under 2014 rullat på utan priser. Det är inte uteslutet att det är bristen på tävlingsmoment som har lett till att aktiviteten har gått ned i år, jämfört med 2013. SCAG, Scandinavian CW Activity Group, som tillsammans med Ölands Radioamatörer anordnar SOCWA, vill med sitt initiativ få fler radioamatörer att köra mer telegrafi, samtidigt som man vill erbjuda sina medlemmar en årslång utmaning.

Extra tävlingsmoment för SCAG
– Därför har SCAG:s styrelse beslutat att inrätta ett extra tävlingsmoment för de SCAG-medlemmar som deltar i SOCWA 2015, säger ordföranden för SCAG, Kjell Nerlich SM6CTQ. Våra medlemmar får delta i en extra utlottning av priser som är skänkta av SCAG. Den utlottningen kommer, precis som den ena av SOCWAS utlottningar, att baseras på antalet körda QSOn. Exakt hur lottandelarna ska delas ut till SCAG:s medlemmar kommer vi att besluta om och meddela lite senare i i höst.

Ölands Radioamatörer välkomnar SCAG:s initiativ. Styrelsen har haft frågan uppe och godkänt upplägget, som kan ge fler aktiva telegrafister på banden. Det ligger helt i linje med både SOCWA:s och SCAG:s ambitioner.

Tre vinstchanser för SCAG-medlemmar
Den stora skillnaden mot 2013 är att SCAG-medlemmar får delta i tre dragningar. Annars är allt välbekant: Varje QSO loggas på projektets hemsida , där deltagarna också ska registrera sig. Äldre registreringar gäller för dem som deltagit under tidigare år. Varje QSO ska vara bekräftat och minst tio minuter långt för att räknas. För att få diplom och för att delta i utlottningen av priser efter årets slut måste deltagaren ha minst 52 bekräftade QSOn – i genomsnitt ett i veckan. Deltagaren ska också ha betalat in en medlemsavgift på 50 kronor för att få delta i utlottningen av priser. Medlemsavgifterna används till priser i de två första dragningarna. Priserna i SCAG-dragningen kommer från SCAG.
SOCWA-diplomet, som deltagaren kan skriva ut själv när minimiantalet QSOn nåtts, är kostnadsfritt.

SOCWA 2013
Projektet genomfördes under stor uppslutning såväl från skandinaviska som utomskandinaviska radioamatörer. Under året genomfördes totalt 35925 förbindelser. Den sammanlagda tiden för förbindelserna blev 10917 timmar och 28 minuter. Genomsnittslängden för varje förbindelse blev 18 minuter. Under sitt första år hade SOCWA därmed uppfyllt sitt syfte med råge. Radioamatörerna som vann efter 2013. 2014 har SOCWA fortsatt som telegrafiaktivitet med möjligheter till diplom, men utan övriga priser. Aktiviteten under 2014 är avsevärt lägre än under föregående år. Det förefaller uppenbart att bristen på priser under 2014 har lett till lägre aktivitet. Men fortfarande tuffar SOCWA-projektet på och möjligheten till ett nytt diplom står öppen  för alla som klarar sina 52 QSO.

SOCWA ingen test
SOCWA är ingen test. Priserna lottas ut bland deltagarna för att inte den som har flest QSO automatiskt ska stå som ”segrare”. Varje QSO ger en lott i den avslutande dragningen. Det innebär att den som kört väldigt många QSOn får högre vinstchans än den som har kört få. För att inte det ska leda till att deltagare med få QSOn lägger av genomförs en andra dragning, där varje deltagare, callsign, har en lott i dragningen – samma chans oavsett körda QSOn. Vinstvärdet i de båda dragningarna ska vara ungefär lika. På det sättet uppfylls målet att stimulera till både många QSOn och många deltagare. Exakt hur  lottandelarna i den nya SCAG-dragningen ska fördelas kommer att beslutas av SCAG:s styrelse och meddelas senare i höst.

SOCWA:s motto
SOCWA:s motto är att aldrig sända fortare än att mottagaren kan ta emot. Hög sändningshastighet verkar avskräckande för den som är lite osäker. Nödanrop från fartyg förr i tiden fick aldrig sändas fortare än 80-takt för att även klass-2-telegrafister skulle kunna ta emot dem. Det var en bra regel, som också kan tillämpas inom SOCWA. Sänd ditt CQ SAX lite långsamt, så kanske du får fler svar.

Gåvor och sponsring mottages
Utöver medlemsavgifter tar projektet tacksamt emot stöd i form av priser och ekonomiska bidrag från företag och enskilda radioamatörer. Mer information om detta kommer på SOCWA:s och SCAG:s  hemsidor senare i höst.
//Erik SM7DZV

Författare: SM7DZV