Philip SM6AOU 90 och Lennart SM4MXG 70 år

Tisdagen den 21 oktober 2014 har vi två medlemmar som firar jämna år:

AOU_m 50
Philip Lennerwald, SM6AOU, fyller 90 år. Han blev medlem i SSA den 5 april 1950 som SM7AOU, då boende i Malmö. Men endast åtta dagar senare ändrades adressen till Storgatan 7 i Kungsbacka. Sedan dess har denna stad varit hemma-QTH för Philip, och från hösten 1968 på exakt samma adress. QSL-kortet här ovan är resultatet av ett QSO som utspelade sig mellan Philip och SM5SSA den 4 mars 1951? (årtalet är inte utsatt). SM5SSA var på den tiden motsvarigheten till nutidens SKØHQ.
AOU_m 95

Här är ett QSL efter ett QSO mellan Philip och Gunnar SM7QY den 5 februari 1995 på 160 meter CW. Som ni ser är motivet detsamma, men bildtexten har förkortats något – inte lika explicit om man så vill… I bildspelet på hemsidan ser ni ett tredje QSL-kort som har gamla Göteborg Radio som motiv (anropssignalen var SAG). Kungsbacka Radioamatörer (KRA – SK6KY) har nog åtskilligt att berätta om Philip!
AOU_m NM_m_tidigt_attiotal_SAG
Här har jag lånat en bild från coastalradio.org.uk som i sin tur hittat bilden i en Swedish Telecom Radio broschyr från tidigt 80-tal (fotograf Carl-Axel Fridolf och copyright TeliaSonera). Den visar Philip t.v. och Lars SM6NM t.h. i “Search and Rescue Operations”-avdelningen.

SM4MXG, Lennart Andersson i Arvika, fyller 70 år. Tyvärr har jag ännu inte hittat något QSL från Lennart i arkivet, men jag vet i alla fall att han fick sitt T-cert #17399 utskrivet av Birgitta Quell på Tillståndskontoret, Televerkets Radiodivision, den 9 juli 1981. Lennart bodde redan då på nuvarande adress i Arvika.

Ett stort grattis till er båda!

Författare: SM6JSM