Per SM6DAS 75 och Jesper SA3CJB 40 år

Onsdagen den 9 september 2015 firar vi följande två medlemmar:

75 år fyller Per Hiorth, SM6DAS, Göteborg. Första gången Per är med i en callbok är i Tages lista från 1981 och då bodde han i Västerås. Där blev han kvar på olika adresser till 1987 års callbok då Per flyttat till Hisings Backa utanför Göteborg. 1988 flyttar han in till själva Göteborg och Per bor nu i Biskopsgården ute på Hisingen. Jag hittar inget QSL från Per så jag illustrerar i stället dagens grattisspalt med ett QSL från föregångaren på Pers signal. Det var SM7DAS i Kristianstad som den 29 september 197? (inget år utsatt) hade QSO med Olle SM6PU i Boråstrakten på 2 meter CW.

DAS_m

Jesper Lindstedt, SA3CJB, Härnösand, fyller 40 år. Den 17 november 2013 skrev Jesper upp för Björn SM3UQO och eftersom provet gick bra fick han redan tre dagar senare sin signal och passade på att bli medlem i SSA. I QTC nr 12 och i SSA-bulletinen för vecka 48 2013 meddelades detta till övriga medlemmar. Inget QSL har hunnit hamna i arkivet ännu.

Ett stort grattis till Per och Jesper!

Författare: SM6JSM