Patrik SMØUXW 40 år plus ett idag 50 år gammalt QSO

Idag den 15 februari 2016 firar vi en 40-åring och ett 50 år gammalt QSO:

UXW 93

Patrik Lönnström, SMØUXW, fyller 40 år. När han den 17 juni 1993 fick sitt T-certifikat #373154 bodde Patrik i Ulricehamn och fick följaktligen signalen SM6UXW. Senare (2001?) flyttade han till Västerås, SM5, och 2006 till Järfälla i SMØ. Sedan 2008 bor Patrik i Solna, ett par hundra meter från Pampas Marina vid Karlbergskanalen. Sedan slutet av 2007 är Patrik Ständig Medlem #443. QSL-kortet är från Ulricehamnstiden och har skänkts till arkivet av Lars SM6NT som hade QSO med Patrik på 2 meter FM den 8 december 1993.

Patrik har fortfarande kvar sin radioutrustning i Ulricehamn och kör denna remote från Solna. Han driver också en repeater, SM6UXW-R med QTH Ulricehamn.

Ett stort grattis till Patrik på födelsedagen!

TM_k DTM_m 66

Ett bonus-QSL tar vi med. Tio år innan Patrik här ovan föddes och idag exakt 50 år sedan hade SM5DTM QSO med Olov SM5CNL på 80 meter SSB. Operatör på Tekniska Muséet var denna dag Arne SM5TC. Detta var på den tiden man inte hade börjat dela ut SK-signaler och dessutom var Stockholm fortfarande SM5. Snart byttes signalen ut till SKØTM. Utrustningen på TM  var en Swan 350 med en effekt på 300 watt till en dipol 2×20 meter. I callböckerna (E:22) fanns signalen med från 1964 till 1968 i en E S Strandhs namn med adress Tekniska Museet. I callboken 1970 har signalen ändrats till SKØTM, som den heter än idag.

Författare: SM6JSM