Nedläggning av SI9AM

Amatörradiobesöksstationen SI9AM i Utanede, kommer att läggas ner våren 2021 och uthyrningen upphör redan 1 december i år.

SI9AM ägs av åtta radioföreningar i tredje distriktet och styrelsen för SI9AM har beslutat om nedläggning på grund av dålig lönsamhet under flera år samt utebliven uthyrning sedan Covid19 pandemin bröt ut.

Sedan starten 2000 har över 160 000 QSOn körts från SI9AM och styrelsen vill framföra stort tack till alla besökande radioamatörer.

QSL kort SI9AM (bild: QRZ.com)

73 från SM3FJF Jörgen Norrmén, SI9AM Ordförande..

Författare: SM5YRA