Mats SM7PKP 50 och Benny SA3BKS 40 år

Måndagen den 9 mars firar vi följande två medlemmar:

SM7PKP, Mats Rosén, fyller 50 år. Han fick sitt T-certifikat #19300 utskrivet den 3 juli 1984 och den 3 december samma år blev han medlem i SSA. Mats bodde då liksom nu i Billesholm (c:a två mil rakt öster om Helsingborg), nu dock 750 meter nordväst om 1984 års QTH. Den 16 oktober 2001 inrapporterades en licenshöjning, vilket publicerades i QTC #11, 2001. 1985 postades QTC till en tillfällig adress i Örebro, men jag vet inte om Mats var aktiv som SM4PKP någon gång.

SA3BKS, Benny Ståhl, fyller 40 år. Den 1 mars 2010 skrev kansliet i Sollentuna ut hans certifikat. Bennys postadress i Sverige är Fåker, drygt två mil söder om Östersund, men enligt uppgift har han bott, och bor antagligen fortfarande, i Kenya, och får QTC eftersänd till sig. Vore intressant att få veta om Benny lyckats få någon 5Z4-signal.

Vi önskar Mats och Benny allt väl på födelsedagen!

 

Författare: SM6JSM