Mats SM3HZA 60 och Lars SM4UXQ 40 år

Fredagen den 10 mars firar vi två jubilarer:

Mats Olsson, SM3HZA, Valbo, fyller 60 år. Han fick sitt T-certifikat #11361 den 28 maj 1975 och året därpå, den 3 mars 1976, blev Mats medlem i SSA. Jag kan räkna till minst sex olika adresser i Gävle från 1975, men vintern 2006-07 flyttade Mats en mil mot sydväst, till några kilometer söder om Valbo, en ort med drygt 7000 invånare. Äldsta QSL-kortet jag hittat från SM3HZA är från 1976 och är i guldfärg, men det blir för mörkt, så jag visar här ett kort i silver  från den 1 december 1984, då Mats hade QSO med Axel CT1BSN (SM7AST) på det nyöppnade bandet 30 meter CW. Mats hade en TS 830S och en dipol. Som framgår av kortet (om ni klickar på det) var Mats medlem i SRRC (Swedish Railway Radio Club) och FIRAC (Federation Internationale des Radio-Amateur-Cheminots), två föreningar för amatörer med järnvägsanknytning.

Lars Möttönen, SM4UXQ, Borlänge, fyller 40 år. Han blev lyssnarmedlem SM4-7716 i början av 90-talet och fick sitt T-certifikat #373147 den 15 juni 1993. Lars bodde i Borlänge, och där har han haft sin bostad hela tiden utom mellan 2003-2005 då Kolbäck i SM5 var QTH. Sedan 2008 bor Lars på östra sidan om Dalälven dit det är mindre än 200 meter. Tyvärr inget QSL i arkivet – ännu.

Ett stort grattis till Mats och Lars!

Författare: SM6JSM