Leif SM6GTO, Jan-Erik SM6KJX och Carl-Gustav SM6VQS 70, Otto SM4JIW 60 och Jonatan SA7BHQ 30 år

Söndagen den 25 juni har vi hela fem jubilarer att gratulera, varav tre SM6:or som alla fyller 70 år:

Leif Andersson, SM6GTO, Kållered, 70 år. T-certifikat #10945 skrevs ut den 10 juli 1974 och den 28 oktober samma år blev Leif medlem. Han bodde i Västra Frölunda till 1979, Angered 79-82 och sedan 1982 i Kållered. Nuvarande QTH ligger endast 200 meter från Kållereds station som är belägen ganska mitt emellan Mölndal och Lindome. QSL-kortet kommer från SK7CE som hade QSO med Leif den 8 februari 1976 på 144 MHz SSB. Leif hade en IC201 och HB9CV-antenn med input 10 watt.

Jan Rytorp, SM6KJX, Fjärås, 70 år. Hans T-certifikat #12374 blev utskrivet den 11 maj 1979 och en dryg månad senare, 19 juni, blev han medlem i SSA. Jan har hela tiden bott strax söder om Fjärås och hans QTH är beläget en dryg mil sydost om Kungsbacka. QSL-kortet har vi fått av Lars SM6FPZ som vid den här tiden bodde i Tenhult (SM7). QSO på 145 MHz FM den 13 oktober 1979. Jans rig var en IC20 med input 10 watt. Sedan nyåret 2011-12 är Jan Ständig Medlem #591.

Dagens sista SM6:a och 70-åring är Carl Gustav ‘Calle’ Blomberg, SM6VQS, Trollhättan. Han fick sitt cert på nyåret 1995 och har hela tiden bott på Dammgatan i Trollhättan. Calles QTH ligger c:a 500 meter från Göta Älv på västra sidan av staden. Den 30 september 2005 hade Calle QSO med Rolf SM6FLR i Bäckefors (Bengtsfors kommun) på 80 meter SSB. Calle använde sin Yaesu 847 till en G5RV.

Otto Sivertsen, SM4JIW, Orsa, fyller 60 år. När han den 26 april 1978 fick sitt B-certifikat #14116 och signalen SM3JIW bodde han i Strömsund i Jämtlands län. I Amatörradioguiden (Tages Lista) mars 1985 ser vi att han flyttat till Mora i SM4. Enligt callboken 1990 har Otto QSY:at till Orsa och sedan 2009 bor han på nuvarande adress som är beläget en halvmil söder om Orsa centrum. QSL-kortet kommer från Per Erik SM3AT som den 21 oktober 1979 hade QSO med SM3JIW på 80 meter SSB.

30 år fyller SA7BHQ, Jonatan Josefsson Hannibal, Emmaboda. Den 15 maj 2009 skrev han upp för Lars-Olov SM6MGZ och den 9 oktober samma år fick han sin signal. Jonatan är en av de få som gått direkt till Ständigt Medlemskap (#502). Hans QTH är beläget i nordvästra delen av Emmaboda, bara 260 meter från en annan av våra medlemmar, Reino SM7SMF.

Vi gratulerar hjärtligt våra fem jubilarer Leif, Jan, Calle, Otto och Jonatan!

Författare: SM6JSM