Lars SA5AWW och Hans SA5BVE 50 år

Söndagen den 24 juli 2016 firar vi två personer som är födda samma dag för exakt 60 år sedan:

Lars Sjögren, SA5AWW, avlade sitt prov den 3 juni 2007 för Teemu SMØWKA, och den 11 juni skrevs hans certifikat ut samtidigt som Lars blev medlem i SSA. Fram till vintern 2011-12 bodde Lars på två adresser i norra delen av Enköping, men har nu sitt QTH i Bredsand vid Enköpingsåns mynning i Svinnegarnsviken, Mälaren, c:a 5 km söder om “Sveriges närmaste stad”.

Hans Wedholm, SA5BVE, blev lyssnarmedlem SM5-8297 den 13 oktober 2010, och den 23 oktober 2011 skrev han upp för Johan SA5BJM. Tre dagar senare hade han sin signal. Hans bor i Farsbo en knapp halvmil sydväst om Tierp i norra Uppland.

Jag hittar inga QSL-kort i arkivet från våra jubilarer, men vi gratulerar hjärtligt på deras 60-årsdag!

Författare: SM6JSM