KP1 – Navassa Island

Bob, K4UEE, meddelar att man nu fått tillstånd att göra en expedition till KP1, Navassa Island. Enligt tillståndet, som meddelats av U.S. Fish and Wildlife Service, måste expeditionen bli av inom en 18-månadersperiod. KP1 är etta på ClubLog’s Most Wanted lista. 96,96% av ClubLog’s användare saknar KP1 i sin log. P5 (Nordkorea) saknas “bara” av 96,62% och kommer därmed på andra plats. Räkna med totalt kaos och 100 procent avsaknad av “ham-spirit” i de hysteriska Pile-ups som kan väntas på frekvenserna.
För ytterligare info se projektets hemsida.
Navassa Island på Wikipedia.

73 de Adde, SM0SHG

Författare: SM0SHG