Kortkort från SSA:s årsmöte 2014

SSA Ungdomsverksamhet_bild9
Mattias SA0AZT och Johan SA5BJM redovisade för årsmötet vad som gjorts och planeras inom SSA:ungdomssatsening.
FOTO Ulf SM3RAB

SSA:s årsmöte genomfördes i lördags, den 5 april, i Eskilstuna.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valet av styrelse konfirmerades. Valda blev de ledamöter som valberedningen föreslagit.  Verksamhetsplan och budget fastställdes enligt styrelsens förslag.

Det var drygt 120 medlemmar på mötet, som leddes av Calle SM5BF med Lennart SM5AOG som sekreterare och Hans SM0IMJ och Teemu SM0WKA som rösträknare.

Kort om valen
Revisorer är enligt valberedningens förslag Esko SM0AKP och Peter SM0BSO. Revisorsersättare är Dennis SM0ATC.  Bo SM2PYN och Anders SM7GXR omvaldes på två år till valberedning . Eric SM1TDE hade avsagt sig uppdraget och Håkan SM5OCK valdes in som ny ledamot under 1 år. Viktor SA0BYA kvarstår 1 år.  Till poströsträknare valdes Rune SM5COP Rune och Ingemar SM0SYQ. Som ersättare utsågs Hans SM0BYD.

Behandling av motioner
Tre medlemsförslag/motioner hade kommit in till årsmötet och behandlades. Styrelsen hade yttrat sig över dessa. Motioner och styrelsens utlåtande finns i QTC nr 3. Mötet beslöt att tillstyrka motion nr 1. Motion nr 2 avslogs. Motion nr 3 beslöt mötet att följa styrelsens förslag till yttrande.

Anföranden om nyhetswebb och ungdomsarbete
Efter mötet hölls fyra anföranden.  Först redogjorde Erik SM7DZV om hur det är att arbeta med hemsidan och om problemet bristen på nyheter och tips från medlemmarna.  Därefter informerade Johan och Mattias, SA5BJM och SA0AZT, om vad som gjorts inom ungdomsverksamheten samt om hur de vill arbeta under de närmaste åren.

Hans-Christian Grusell SM6ZEM_bild10
Hans-Christian Grusell SM6ZEM hälsar Sveriges sändareamatörer välkomna till årsmöte 2015 i Lysekil.
FOTO Ulf SM3RAB

Inbjudan till nästa årsmöte den 17 – 19 april 2015 i Lysekil
samt till radiodag på Vaxholms fästning
Hans-Christian, SM6ZEM, från Lysekils Sändareamatörer visade en informationsfilm om nästa årsmötesarrangemang.  Ann SA0ZEU från Täbyklubben informerade om en radiodag i augusti på Vaxholms fästning.

Eldsjälsstipendium till Johan SA5BJM och Roland SM6EAT
På kvällen avåts en trevlig middag på hotellet. Vid middagen uppmärksammades särskilt årets mottagare av eldsjälsstipendier, Johan SA5BJM för sitt arbete med SSA:s ungdomsverksamhet och Roland SM6EAT för hans arbete med SOCWA-projektet.
SSA.se 
har under det senaste året försökt täcka åtminstone delar av Johans engagerade arbete inom ungdomsverksamheten, varför det i viss utsträckning torde vara känt. Ungdomssektionens verksamhet kan lätt följas via länken uppe till höger på denna sida. Klicka här för en tillfällig direktlänk.
Roland däremot har i mångt och mycket verkat utan rubriker. Han har lagt ned enormt arbete och tid på hjärtat i SOCWA-projektet – design, utveckling och underhåll av webbplatsen. Roland ansvarade även för vinstdragning och allt i samband med denna. Han har också anpassat webbplatsen och databasen, så att projektet kan fortsätta att rulla även under 2014, dock med den skillnaden att det ännu inte finns andra priser än det vackra diplomet, som Roland också designat.

Tack till Eskilstunaklubben
– Vi framför vårt tack till våra vänner Eskilstuna klubben för ett väl genomfört arrangemang!
73 de Tore SM0DZB
ordförande i SSA

Författare: SM7DZV