Kommunjakten är i full gång, några upplysningar

DL5 Morgan SM5BVV meddelar att kommunjakten har kommit igång bra men det är en del frågor som återkommer.

Följande gäller:
Det är gratis.
Ingen registrering.
Motstation behöver inte bekräfta med egen logg.
Logg för jubileumsdiplom skickas in efter 50 kontakter.
Kommunnät 3730 kHz SSB lördagar kl. 10-11 SNT.

Läs artikel av SM5FAN om kommunjakten tidigare år
Information om diplomet och regler från SK5AJ
Kommunlista finns här på ssa.se

För att få fart på CW-aktiviteten till diplomet föreslår SK5AJ
lördagar 0900 UTC på 3530 kHz alternativt 7030 kHz. Väl mött!

Author: SM6ZEM