Juli månad är SOP månad!

Vad är nu SOP tänker du kanske? SOP står för Sea Of Peace.

Det är DARC distriktet i Mecklenburg-Vorpommern som under juli månad kör med callet: DL0SOP. Sedan 1958 har man organiserat denna aktivitet, som har olika deltagare från alla länder omkring Östersjön + Norge. I Sverige har SJ7SOP (operatör: SM7VZR/Anders) redan noterats på klustret, och många andra anropssignaler kommer säkert att vara QRV.

Samla diplom eller en vimpel genom att köra så många stationer som möjligt. Klicka på vimpel bilden till vänster så hittar du informationen om detta.

En lista med operatörer hittar du när du klickar på DARC bilden.Källa + bilder : DARC – SM7VRZ

Författare: SM5YRA