Jan SMØFK 85 och Petri SM4PVH 50 år

Fredagen den 4 augusti 2017 firar vi följande två medlemmar:

Jan Sohlman, SMØFK, Lidingö, fyller 85 år. Han blev medlem i SSA den 1 december 1952 som SM5-2613 då inneboende hos Enquist på Artillerigatan i Stockholm. Första omnämnandet i en callbok som SM5FK blir i 1954 års upplaga av E:22an. De titlar som skrivits in på registerkortet är teknolog, civilingenjör och mariningenjör, och jag antar att det är yrkesvalet som senare medförde att Jan hade adresser i Tours, Frankrike och Stuttgart, Tyskland. Hans tyska anropssignal var DJØAX. Några år var adressen till Jan Marinförvaltningen, Stockholm 80, och Marinens 2:a Helikopterdivision på Göteborgs flygplats. 1964 var Valhallavägen i Stockholm adress, men från 1965 har Lidingö varit Jans QTH. Från 2011 är Jan Ständig Medlem #547. QSL-kortet är från den 19 juni 1954 när Jan bodde på Styrmansgatan i Stockholm. QSO med den tillika Ständiga Medlemmen Karl-Johan SM5XG, som på den tiden bodde i Enstaberga i Södermanland. Jans rigg var en clapp-fd-pa 40 watt och en AR-50 till en 2×10 m dipol.

Petri Mykkänen, SM4PVH, Örebro, fyller 50 år. Han fick sitt T-certifikat #19588 den 5 mars 1985, men redan den 21 november samma år hade han uppgraderat till A-certifikat. I callboken 1987 står det att Petri flyttat till Örebro, och där bor han fortfarande, sedan 2006 på nuvarande adress c:a 500 meter sydväst om Örebro Slott. Petri har även kört med specialsignalen SM4P sedan 2004. Inget QSL i arkivet.

Ett stort grattis till Jan och Petri!

 

Författare: SM6JSM