Jan SM5CDU 75 och Conny SM7TFJ 70 år

Lördagen den 1 juli 2017 firar vi följande två medlemmar:

Jan Karlsson, SM5CDU, Linköping, fyller 75 år. Han har bott i Linköping alltsedan han blev medlem i SSA i maj 1961. Barnhemsgatan var adressen till en början, i Innerstaden, men 1973 flyttade Jan till stadsdelen Berga och vid milennieskiftet till Ekholmen i de södra delarna av Linköping. QSL-kortet är från den allra första tiden som amatör, den 12 februari 1961. Jan hade ett QSO med Ingemar SM6CMU på 40 meter med sin 5 rörs super-mottagare och x-tal-styrd sändare på 5 watt till en dipolantenn.

SM7TFJ, Conny Rosell, Nässjö, fyller 70 år. Han fick sitt T-certifikat #71587 den 4 juli 1989 och sedan slutet av december 2011 är Conny Ständig Medlem #590 vilket meddelades i QTC #2 2012. Conny har hela tiden sedan han blev radioamatör bott på nuvarande adress och på taket på fastigheten ser man tydligt en antenn. QTH är beläget ganska exakt en kilometer öster om centralstationen och 200 meter väster om Håkan SM7GEP (men det har Conny säkert märkt, hi). Inget QSL i arkivet har jag ännu hittat.

Vi gratulerar Jan och Conny!

Författare: SM6JSM