Ingen sändning från Grimeton FN-dagen den 24 oktober

Den planerade sändningen under FN-dagen i morgon, 24 oktober, från Grimeton SAQ på 17,2 kHz är inställd. Antennerna används av andra system.

The planned transmission from Grimeton SAQ on 17.2 kHz is cancelled. The antennas are in use by other systems.

Länk/Link

//Erik SM7DZV

Författare: SM7DZV