Ingen jubilar idag – men ett 20 år gammalt QSL-kort.

Enligt vårt register finns det idag ingen medlem som fyller 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 91 92 etc. Det kan dock finnas medlemmar vars födelsedagar vi missar eftersom vi inte har födelsedata på alla radioamatörer. Därför, om ni märker att ni saknar någon persons födelsedag (t.ex. din egen!), meddela oss gärna. ALLA medlemmar gratuleras varje år i grattisspalten, men de som fyller jämna år firas lite extra med text och oftast även någon illustration.

4L8A

I början av nittiotalet blev i stort sett alla forna sovjetstater “fria”, det var i alla fall vad de hade hoppats på, och bland dem befann sig Georgien. Prefixet för Georgien på sovjettiden var UF (även EX och UK6F), men numera är prefixet 4L. En av de mest aktiva amatörerna är 4L8A. Han heter Vakhtang Mumladze, men kallar sig Vaho. På QRZ.com har han nästan 260.000 “lookups”. Han är mycket aktiv i alla större tester med fina signaler, och om ni tittar på just QRZ.com så förstår ni varför! Där finns ett foto av monsterantennen. Just det här QSL-kortet är från ett QSO med Gösta SM7EH (SK) idag för exakt 20 år sedan, på 20 meter CW. Som kuriosa kan nämnas att Vahos QSL-manager på den tiden var OZ1HPS; den enda danska manager jag sett. Idag är den kände K1BV manager för 4L8A, och han lär ha mycket att göra.

Författare: SM6JSM