Info från styrelsen

Hans, SM3GDT har, på egen begäran, lämnat alla sina uppdrag för SSA. Positionen som styrelseledamot kommer att lämnas vakant till kommande årsmöte. Uppdraget som ledare för Sektion Digital lämnas vakant tills vidare.

Anders, SM6CNN           Jonas, SM5PHU              Dag, SM0KDG            Bernt, SA6RTJ

Ordförande                      Vice ordförande              Kassaförvaltare          Ledamot, adjungerad

 

Författare: SM5YRA