Höstens SL-test, nu på lördag 14/11

Höstens SL-test körs på lördag 14 november enligt följande:

1200-1300  UTC CW

1315-1415    UTC   SSB

1430-1530  UTC  DIGI

Frekvenser
CW    3525-3575, 7010-7040 KHz

SSB    3650-3750, 7060-7130 KHz

DIGI   3580-3600, 7040-7050 KHz

Alla delarna redovisas separat.
Meddelande
RS(T) + serienummer från 001 + lokatorruta
Ex: 599 001 JP70PT
CW, SSB och DIGI skall ha separata nummerserier.
Kör alla du hör, men SL ger fyra extra poäng per QSO.

Sänd logg till
sm0oy [at] fro.se senast en vecka efter testen.
Om ni använder Log4U, exportera loggen som ASCII.

Testen räknas i SSA:s HF-contest cup.

 

SM1TDE/Eric

Författare: SM5YRA