Gösta SMØAYN 85, Bengt SM6FXU 75 och Ingvar SM7VQA 60 år

Lördagen den 21 mars 2015 är vi väl nästan alla i Eskilstuna, men några stannade kanske hemma för att gratulera någon av följande tre jubilarer:

85 år fyller Gösta Stendahl, Sundbyberg, SMØAYN. Han blev medlem redan 1949 som SM5AYN, då med adress FSS, Västerås. Våren 1950 ändrades adressen till 2 div, F 11, Nyköping. I mars 1952 meddelade Televerket att Gösta gått till sjöss som SM8AYN på något av Rederi AB Dianas fartyg. Han hade en adress i Hammar (SM4, en mil söder om Askersund i mitten av 50-talet) men gick troligtvis i land 1968 då vi hittar Gösta i Hässelby, sedan Järfälla 1973 och slutligen Sundbyberg 1979.

75 år fyller Bengt Gustavsson, SM6FXU. Han är en trogen Orustbo, enligt Radiobyråns anteckningar född i Tegneby som ligger på Orust. Den 9 maj 1973 blev han tilldelad T-certifikat #10269 och signalen SM6FXU och när Bengt blev medlem i SSA den 1 november 1974 bodde han i Ellös, men flyttade 1979 en dryg mil nordost till Henån, där han fortfarande är bosatt.

VQA_m 95

Ingvar Pettersson, SM7VQA, Jönköping, fyller 60 år. Han fick sin signal i början av 1995, men hade redan innan dess blivit lyssnarmedlem i SSA som SM7-7821. Som framgår av QSL-kortet här ovan (från ett QSO med Arvid SM6SLF i Hjo den 15 september 1995 på 80 meter CW) bodde han då på Lovsjövägen, men flyttade senare drygt 600 meter sydväst till nuvarande QTH. Enligt anteckning på baksidan av kortet blev QSO:t avbrutet på grund av QRM.

Vi gratulerar Gösta, Bengt och Ingvar hjärtligt!

Författare: SM6JSM