Gösta SM6CYZ 85

Även idag, fredagen den 27 mars 2015, har vi en 85-åring att fira. Det är Gösta Bengtsson, SM6CYZ, boende i Laholm. Han blev medlem i SSA vintern 1961-62 och bodde då inne i Laholm. 1966 flyttade han söderut (drygt 6 km) till Ränneslöv där han blivit bofast alltsedan dess, även om postadressen numera är Laholm. Den 25 juli 1962 hade Gösta ett QSO med Lars SM5AZS (på 80 meter CW) som den dagen körde från SL6AL i Karlsborg. Det var troligtvis en skön sommardag för Gösta själv körde portabelt från Skummeslövsstrand. QSL-kortet kan beskådas här:

CYZ_m 62

Ett stort grattis till Gösta!

Författare: SM6JSM