God Jul och Gott Nytt 2015

SSA julkort 2014, copyright Fotograf Gunnar Fahlström
Foto Copyright 2014: Fotograf Gunnar Fahlström, SM0DOU.

SSA:s ordförande önskar er alla ett Gott Nytt År!

Nytt år! Det blir säkert ett spännande år inom amatörradion.

sm0dzb_2
SSA:s ordförande, Tore SM0DZB, önskar alla radioamatörer ett Gott Nytt År 2015.

5 MHz och bra konditioner
ITU:s kommande världsradiokonferens ska behandla frågan om nytt amatörband runt 5 mHz. Vi kan nog räkna med fortsatt bra konditioner, solen har producerat en hel del i slutet av 2014. Vi hoppas på en fortsatt god solaktivitet.

Träningsläger för unga och Contest Academy
Jag hoppas att SSA:s satsning på träningsläger för unga kan utvecklas mer lokalt tillsammans med klubbarna. SM3FJF:s träningsläger för de som vill lära mer om contest hoppas jag också kommer på flera orter i landet.

Ta tillvara den snabba teknikutvecklingen
Teknikutveckling är snabb. Mycket händer nu på självbyggar området. Det gäller att ta tillvara på nya tekniska lösningar. Vi har säkert bara sett början av olika smarta mjukvarulösningar som vi kan använda inom amatörradion. SM0JZT:s utomordentliga upplysningsarbete är en viktig källa för många av oss. Ta tillvara de nya möjligheter som öppnar sig!

Tack till alla som arbetar för SSA
Stort tack till alla som ställer upp och arbetar för SSA!  Det är min förhoppning att fler medlemmar skall ställa upp och jobba tillsammans med er under 2015. Jag önskar alla ett bra radioår!
73
de Tore
SM0DZB
ordförande i SSA

Författare: SM7DZV