FURA fyller 75 år den 12:e februari 2021

Idag fyller FURA-SK2AT  75 år. Stort grattis!

FURA, SK2AT Föreningen Umeå RadioAmatörer fyller 75 år.

Detta uppmärksammar vi bl.a. med specialsignalen, SK75AT. (klicka på länken för mer information)

Signalen kommer att användas hel året, förutom klubben kommer också enskilda medlemmar att använda den. Ett speciellt QSL-kort ska tas fram för jubileumsåret. Väl mött på banden!

SK75AT 73 de ordförande FURA, SM2OAE/Tomas Thelberg

Författare: SM5YRA