FRO-trafikledningsinsats under skogsbranden

FRO trafikverksinsats på skogsbrandens ledningsplats RAMNÄS pågick aug 051500–180400. Två FRO-operatörer med TRV-avtal tjänstgjorde samtidigt i den Röda ledningsbilen i 12-tim-skift 08-20, 20-08.
Uppgift: att leda 18 st bandvagnar 206 från SvK och TRV över Rakel, förmedla körbeställningar från centrala ledningen till FAK-förarna, plotta och redovisa lägeskarta, föra dagbok över alla händelser samt personalplanering. Då det inte fanns fordonsmonterade Rakelterminaler i bandvagnarna, svarade FRO Molosperson för SvK:s Rakelväskor och utbildade FAK-förarna på Rakel.
73 de Anders / SM6GT

Författare: SM7DZV