Fielday-loppis Eksjö 22 augusti 2021

FRO N Småland och Eksjö Radioklubb´s klubblokal. (Foto:SM7BYP Bertil) Klicka = länk

I samband med portabeltesten inbjuder SK7AF Eksjö radioklubb samtliga radiointresserade till radio fieldday/ friluftsdag /”bakluckeloppis” kommande söndag den 22 augusti 08.00 till ca 15.00

Plats: Skidstugan cirka 2 kilometer utanför Eksjö centrum. Utgå från Ydrevägen vid WILLYS i Eksjö. Följ skyltar mot SKURUGATA. Efter ca 2 Km sväng höger vid skylt SKIDSTUGAN. Parkeringen är i direkt anslutning till stationsplatsen.

Huvudsyftet med fielddayen är radiokommunikation och radioteknik. Förutom station för portabeltesten  kommer vi även att ha följande upprättat:

– Basstation för 69 MHz (Passning på kanal 08)
– Station för VHF (2 metersbandet FM och eventuellt låga delen SSB
– Klubbens remotestation är nu igång och den kommer att förevisas under dagen och det finns möjlighet att köra via den också.

Parkeringen kan användas för ”bakluckeloppis”. Så medtag allt ”junk” och sälj av det. Runt skidstugan finns gott om plats för egna stationer så vi inbjuder var och en att medtaga egen utrustning för egna radioexperiment. Det är fritt för var och en att delta med egen station i portabeltest också förutom klubbstationen.

Vid skidstugan finns gott om märkta motionsslingor både för cykel samt gång / löpning. Passa på att kombinera radiokörandet med ett motionspass. I anslutning till Skidstugan ligger Högefälle-höjden för den som vill nå längre på VHF och UHF.

Klubben bjuder på  korv och dryck. Vi håller grillplatsen igång för den som vill grilla medhavd mat. Vi har tillgång till stugan intill så det finns toalett och även vissa inomhusutrymmen om vädret skulle vara dåligt.

Ingen föranmälan krävs men indikera gärna ert deltagande med ett mejl till:  sm7jcr@hotmail.com  så vi kan planera eventuella andra aktiviteter samt inte minst korv / dryck !

Incheckning och inlotsning till platsen sker på:

VHF Nässjörepeatern 145.650 Anropssignal SK7AF/7.  Kanal 8 , 69 MHz Anropssignal ERK BAS

Väl mött
Eksjö radioklubb

Author: SM5YRA