Christer SAØBLU 75 och Anders SM3XIK 40 år

Fredagen den 28 juli 2017 firar vi två medlemmar:

Christer Ankersjö, SAØBLU, Norrtälje, fyller 75 år. Han bor vid naturreservatet Vigelsjö i nordvästra Norrtälje. Certifikat och medlemskap i SSA fick Christer den 19 maj 2010, och sedan den 2 maj i år är han Ständig Medlem #767. Christer var medlem i den nu vilande klubben Norrtälje Radio & Dataklubb, SKØNH. Numera är han medlem i TSA, SKØMT, Täby, och ingick i alla fall 2015 i en fieldday-grupp med Tore SMØDZB och Stefan SAØBKW.

Anders Vestlund, SM3XIK, Österfärnebo, fyller 40 år. Han blev medlem i SSA den 3 juli 2000 och var med i sin första callbok i den av SSA utgivna upplagan i april 2001. Adressen har hela tiden varit densamma och QTH är beläget vid Nässja, cirka tre kilometer söder om Österfärnebo, som i sin tur är beläget fem mil sydväst om Gävle.

Vi hurrar för Christer och Anders!

Författare: SM6JSM