Blåljus utan reservkraft – Hilde sänkte Rakel

När stormen Hilde drog fram över mellersta Norrland förra veckan så dog också Blåljusmyndigheternas radiosystem Rakel. Skälet var att inte alla av radiostystemets basstationer hade reservkraft.
Läs mer på SVT webbplats.

SM7DZV Erik
Share