Bernt SM4ETF 85, Lennart SM7YID 60 och Fredrik SA3BIT 40 år

Tisdagen den 17 februari 2015 gratulerar vi tre födelsedagsfirare:

Bernt Clarmo, SM4ETF, Borlänge, fyller 85 år. Han fick sin signal hösten 1967 och den 10 januari 1968 blev han medlem i SSA. Vad jag kan se har han hela tiden bott på samma adress, och om man zoomar in på Google Earth Street View kan man tydligt se hans 3-elements-beam på taket. Det är också möjligt att han har kvar sin G5RV som omnämns på QSL-kortet här nedan, som är från ett QSO med Lennart SM4CJY den 3 oktober 1969 på 80 meter CW. Bernt har också tagit med sig en liten rigg på resor. Vi har ett bevis i form av ett QSL från 2002 då han var QRV från en båt nära italienska kusten med en FT-817 och 5 watt + dipol.

ETF_m 69

Lennart Jakobsson, SM7YID, fyller 60 år. Jag hittar inget QSL, men kan berätta att han fick sin signal i april 2003 och blev medlem i SSA den 5 juni samma år. Lennart bor i utkanten av Bergkvara (fyra mil sydväst om Kalmar) och man kan se en rejäl mast på hans tomt tack vare Google Earth.

Fredrik Nyman, SA3BIT, Gävle, fyller 40 år. Han fick sin licens genom SSA den 7 december 2009 och blev medlem samtidigt, vilket meddelades i QTC nr 1 2010 och i bulletinen vecka 50 2009. Jag tycker mig se en 2-m-antenn på taket. Inget QSL ännu – men det kommer nog med tiden.

Grattis till Bernt, Lennart och Fredrik!

Författare: SM6JSM