Berit SA6BMP 75, Gunnar SA0BUO 70 och Urban SM5OXV 50 år

Tisdagen den 12 maj 2015 firar vi följande tre medlemmar:

Berit Pettersson-Olsson, SA6BMP, Trollhättan, fyller 75 år. Hon avlade prov för Björn SM6JOC den 18 maj 2010 och den 25 samma månad fick hon sin signal och blev samtidigt medlem i SSA. Berits make är SA6BCP, Ebbe.

70 år fyller Gunnar Engstrand, SAØBUO, boende i Solna. Han skrev upp för Johan SMØTSC den 16 oktober 2011, och bara tre dagar senare hade han sin signal och var medlem i SSA.

Urban SM5OXZV_3W

Bilden föreställer Urban Ohlsson, SM5OXV. Han fyller idag 50 år hemma i Ärla som ligger c:a två mil sydost om Eskilstuna. Urban fick sitt T-certifikat #18989 den 19 januari 1984, redan då boende på samma adress som nu. Dag SM5IAJ är far till Urban, och mer eller mindre hela familjen har blivit radioamatörer, vilket har uppmärksammats i QTC tidigare. SK5LW, Eskilstuna Sändareamatörer, ligger familjen nära hjärtat och Urban har varit ordförande och innehar fortfarande flera funktioner inom klubben: revisor, materialförvaltare och ansvarig för repeatergruppen. Han är även repeaterfunktionär i SSA, och det är till Urban man ska vända sig vid val av frekvens vid uppsättande av repeater. Urban var tidigt ute med att bli Ständig Medlem och fick #68 då han betalade in avgiften den 29 december 1998.

Vi hurrar för dagens födelsedagsfirare Berit, Gunnar och Urban!

Författare: SM6JSM