Bengt SM6DEC 70, Björn SM3KJU 60, Lars SM7WVZ 40 och Magdalena SA5YLB 30 år

Lördagen den 11 juni har vi fyra jämnt fyllande medlemmar att gratulera:

DUU DEC 66

Bengt Högkvist, SM6DEC, Lidköping, fyller 70 år. Bengt är känd av alla medlemmar genom sin Diplomspalt i QTC. Bengt har faktiskt varit SSA:s diplommanager sedan 33 år tillbaka! Han har hållt ordning på alla diplom åt oss alla och i varje nummer av QTC har vi fått reda på nya diplom och gamla diplom med nya regler. Bengt var även redaktör för Diplomhandboken som bestod av två delar plus en fristående “Record Book”. Redan på 90-talet hade Bengt producerat “SSA Diplom-bok”. För alla sina insatser blev Bengt tilldelad en hedersnål 1991 och 2005 blev han invald som Hedersmedlem #66 i SSA. Men, frågar sig nog en och annan uppmärksam läsare; det står ju SM5DUU på QSL-kortet här ovan! I QTC nr 3/1966 presenteras Bengt som ny signalinnehavare och medlem. Han var då verksam på F3 i Malmslätt. I 1968 års callbok finns Bengt fortfarande kvar som SM5DUU, och en annan person hade SM3DEC, men i callboken 1970 har suffixet DUU delats ut till en person i Söderhamn, och Bengt är utan signal. Den 10 april 1975 tilldelades han signalen SM5DEC; B-certifikat #7381. Efter Nyköping flyttade Bengt 1976 till Karlsborg, men sedan många år är QTH Lidköping, med Grebbestad som fritidsparadis. QSL-kortet med SM5DUU är från ett QSO med SL6AL i Karlsborg den 17 april 1966, ganska precis 10 år innan han själv flyttade dit. Kortet här nedan är från den 24 augusti 1975 då Bengt hade QSO med Lars SM7FPZ.

DEC 75

Björn Jacobsson, SM3KJU, Hammarstrand, fyller 60 år. Han fick sitt T-certifikat #15060 den 8 maj 1979 och bodde då i Brunflo, närmare två mil sydost om Östersund. Den 3 januari 1980 blev Björn medlem i SSA. Vintern 1982-83 flyttade Björn en halvmil ner till Lötbacken innan han 1985 tog det stora klivet ner till Hägersten, Stockholm. I 1988 års callbok finns även en adress på Gotland, men det verkar dock som att han hela tiden hade en fot kvar i Brunflo. 1991 års callbok informerar att Björn nu bor i byn Gällö, c:a två mil norr om Bräcke som är postorten. 1999 bor Björn inne i Bräcke, 2001 i byn Glissjöberg två mil nordväst om Sveg. I mars 2007 meddelade Björn att han flyttat till Hammarstrand, och där i Ragunda kommun bor han fortfarande, cirka tre mil nordväst om SI9AM i Utanede. QSL-kortet är från tiden i Brunflo, 15 juli 1980, då Björn hade QSO med Axel SM3AST på 145 MHz FM. Björn tackar för fina upplysningar om pilgrimsvandringen, och det var nämligen så att Axel vad jag kommer ihåg vandrade flitigt i Europa, speciellt i Alperna, och naturligtvis med en radio i högsta hugg.

KJU 80

Lars Andersson, SM7WVZ, Lund, fyller 40 år. Lars fick sitt Cept 2-certifikat sommaren 1998, och i augustinumret av QTC samma år var signalen med i en mycket omfattande lista över nya signaler och medlemmar. Lars bodde då i sydöstra hörnet av Lund, men bor numera i andra ändan av Lund, den nordvästra delen. Tyvärr har inget QSL-kort dykt upp ännu i vårt arkiv.

Så kan vi åter gratulera en av våra fåtaliga YL’s. Magdalena Dammström, SA5YLB, fyller 30 år. Den 17 februari 2009 fick hon sitt certifikat efter att han genomfört provet för Lennart SM4LLP fem dagar tidigare. Magdalena bodde i Fellingsbro, knappt två mil nordväst om Arboga; flyttade till Eskilstuna sommaren 2013 och sedan mars i år har vi skrivit in Torshälla i registret. Vi hoppas komma över ett QSL-kort med tiden.

Ett stort grattis till Bengt, Björn, Lars och Magdalena!

Författare: SM6JSM